لینکهای مرتبط
.
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري اندوخته توسعه صادرات آرماني
دریافت گواهی سرمایه گذاری
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند ،پس از ارائه درخواست به شعب بانک توسعه صادرات ایران جهت صدور و ...
ادامه ...

تقسیم سود آذر ماه ١٣٩٥
بدین وسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی می رساند ...
ادامه ...

تقسیم سود آبان ماه ١٣٩٥
بدین وسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی می رساند ...
ادامه ...

تغییر نرخ پیش بینی سود صندوق
با توجه به مجمع مورخ ٩٥/٠٣/٣١ صندوق اندوخته نرخ بازده پیش بینی سالانه صندوق را از ٢٠ درصد به ١٨ درصد ...
ادامه ...

صندوق سرمايه گذاري اندوخته توسعه صادرات آرماني در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ٢٨/١١/١٣٩٤
مدیر صندوق : شركت تامين سرمايه تمدن
متولی صندوق : شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه
ضامن نقد شوندگی : بانك توسعه صادرات ايران
مدیر ثبت : بانك توسعه صادرات ايران
مدیران سرمایه گذاری : عظیم ثابت,پرویز فاتح,سيده نفيسه ميرلوحي جوآبادي
حسابرس : موسسه حسابرسي سامان پندار
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٠٤/١٢/١٣٩٦)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ٧,٥٧١,٨٣٣,٥٠٥,٣٦٨
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠١٢,٧٩٧
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠١٠,٠٣٦
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٢٨,٧٨٥
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ٧,٤٩٦,٥٩٩